Diverse reclame artikelen
Advertisement articles

Emaile reclamebord
Philips 2514

Emaile reclamebord
Philips Radio ca. 1928

Glazen muzieknoot.

Deze staat ook afgebeeld op de folder
Philips' Nieuwe Symphonishe Serie 1937-38

In de jaren 1937/38 heeft Philips een reclamecampagne voor radio's gevoerd met als thema de muzieknoot.
Alle radiohandelaren konden deze glazen muzieknoten bestellen om er hun etalages mee in te richten en zo konden ze op deze campagne inhaken.
(Bron: Frans Wilbrink)

 

Glass musical note.

This is depicted on the catalogue
Philips' New Symphonic Series 1937-38

In the years 1937/38 Philips started an ad campaign for radio's with theme the musical note.
All radio distributors could order these notes for decorating their show windows and so hooked in to the campaign.
(source Frans Wilbrink)

Horloge.
Uitgegeven in 1940 aan mijn opa ter gelegenheid van 12,5 jaar dienstverband bij Philips.

Watch.
Given in 1940 to my grandfather for 12,5 years employment by Philips

 

 

Fritske.
Herdenkingsmunt uitgegeven ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag
van Frits Philips op 16 april 2005.

commemorative coin issued
on the occasion of the one hundreds birthday
of Frits Philips on 16 april 2005

Philips Boekenlegger.
Ontworpen door Louis Kalff.
1926

Philips bookmarking.
designed by Louis Kalff.
1926

HOME