Elektromekano M84B

Type: M84B
Serial number: 4345
Built: 1952
Valves: EF9 , ECH3 , ECH3 , EBF2 , ECF1 , EL2 , AZ1
Herkomst/Origin: Denemarken

Communicatieontvanger met een bereik van 15KHz tot 26MHz verdeeld over 7 banden.
Geschikt voor ontvangst van AM , CW en SSB.

Communication receiver covering 15KHz til 26MHz divided over 7 ranges.
applicable for AM , CW and SSB.

M84B chassis.
Over de voeding en afstemcondensator zit nog een afschermkap gemonteerd.

Over the power modul and tuning cappacitor is a shielding mounted.M84A chassis bottom.M84A voeding.
Door deze module te vervangen door een roterende omvormer (dynamotor),
is de ontvanger ook geschikt voor 12 of 24 Volt gelijkspanning.

By replacing this module for a rotary converter (dynamotor),
this receiver is suitable for 12 or 24 Volt DC

Verkocht op 5 juni 2004.

HOME