NSF Hilversum 3

Type: Hilversum 3
Serienummer: 1617
Bouwjaar: 25 sept 1930
Buizen: E442 , E424 , C443 , 506

 Dit toestel blijkt in 1943 in Asten te zijn ingeleverd (nummer 152 in het inleveringsregister).
Met de radio werd ook een Philips luidspreker 2021-4415 ingeleverd.
Anders dan in de meeste gemeenten in ons land, zijn de in Asten ingeleverde toestellen tijdens de oorlog ongemoeid gebleven en na de bevrijding weer aan de eigenaren teruggegeven.
(Bron Gidi Verheijen)

Van deze radio ontbreekt nog de achterwand.
Als U die nog heeft liggen stuur een E-mail naar

Bovenzijde chassis

Onderzijde chassis

Sleutel waarmee de golfbereiken gekozen worden

HOME