Philips nieuwe symphonische serie

In de jaren 1937/38 heeft Philips een reclamecampagne voor radio's gevoerd met als thema de muzieknoot.
Alle radiohandelaren konden deze glazen muzieknoten bestellen om er hun etalages mee in te richten en zo konden ze op deze campagne inhaken.

Deze muzieknoten kwamen ook terug in de diverse brochures.

     

     

Het doosje met daar in een glazen muzieknoot op een kaartje en het begeleidend boekje.

Het bijbehorende boekje bevat de volgende tekst.